Miten tavoitat potentiaalisen asiakkaan?

 
blog-5.jpg
 
 

Sidosryhmäajattelu luo viestinnälle laajan pohjan halutuissa kohderyhmissä -- vastanottajalähtöisessä muodossa. Sidosryhmät, eivät vain asiakkaat, muodostavat viestinnän kohderyhmät.

Sidosryhmiä ovat: asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat, jäsenet, henkilöstö, kilpailijat, viranomaiset, oppilasitokset, yhdistykset ja järjestöt.

Sidosryhmät tavoittaa median välityksellä.

Media ei sinänsä ole sidosryhmä, vaan väline. Mediakenttä on aikaisempaa pirstaloituneempi. Olen jakanut sen viime aikoina kolmeen osaan: omaan mediaan, johon kuuluvat nettisivut, henkilöstö- ja uutiskirjeet, ansaittuun mediaan somessa, paintetuissa ja nettilehdissä sekä blogeissa. Näkvyyttä saa edelleen myös rahalla, eli ostettu mediakannattaa muistaa, vaikka olisikin kyse vain sosiaalisesta mediasta.

Mediasuhteet ovat osa PR:n kokonaisuutta

Public Relations eli julkiset sidosryhmäsuhteet kannattaa hoitaa suunnitelmallisesti. Kun luovuus ja ideat yhdistyvät strategiseen näkemykseen, voidaan tuottaa runsaasti lisäarvoa.

Catarina Myllärniemi

Catarina Myllärniemi on Class Communication -viestintätoimiston perustaja ja kokenut konsultti, jonka käsissä tiedotettava uutinen on hyvissä käsissä. Myös vaikeisiin tilanteisiin löytyy nopea apu.